ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ελπίδα

Festival Eurovision

Single
(1979) Philips

1.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(Δώρος Γεωργιάδης - Σώτια Τσώτου)
2.
SOCRATES
/ English Version

(Δώρος Γεωργιάδης - Σώτια Τσώτου)

Φωνητικά: Πωλίνα, Λία Βίσση,
Στέλιος Γουλιέλμος, Γιάννης Σαμσιάρης