ΠΩΛΙΝΑ       
Εξώφυλλα________________________________________________________________

 

 

 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Ευχαριστούμε τον Βασίλη Νάτσιο, για την συμβολή του στα εξώφυλλα της Πωλίνας, καθώς και τον Λευτέρη Σαχπάζη