Φωτογραφίες:
Δημήτρης Μπόπης


Πωλίνα

 

 


Ελεάννα Καραντινού


Γιάννης Χριστοδουλόπουλος


Γιώργος Στιβανάκης


Βικτωρία Ταγκούλη


Χρήστος Μουστάκας


Πελαγία Μουρούζη


Στέλιος Καρπαθάκης


Γιάννης Καραλής


Ηρώ Σαϊα


Παρθένα Χοροζίδου