Φωτογραφίες: Δημήτρης Μπόπης


Πωλίνα

 

 

 

 


Στέλιος Καρπαθάκης


Γιάννης Χριστοδουλόπουλος


Ελεάννα Καραντινού


Ρίτα Αντωνοπούλου


Γιώργος Στιβανάκης-
Παρθένα Χοροζίδου


Βικτωρία Ταγκούλη


Χρίστος Θεοδώρου


Χρήστος Μουστάκας


Νίκος Ασλάνης


Βασίλης Μοσχονάς